Tổ chức Team Building ANCORIC hân hạnh giới thiệu Trò chơi team building Mắt xích

Theo bạn tốc độ di chuyển của một nhóm phụ thuộc vào người đi nhanh nhất hay chậm nhất?

Trò chơi Mắt xích ứng dụng cho Nhóm có quy trình làm việc theo chuỗi. Theo đó, hiệu quả làm việc của nhóm phụ thuộc vào người chậm nhất trong nhóm ấy. Do đó, thông điệp của trò chơi là: Bản thân mỗi người nỗ lực hết mình vì tập thể, đừng để mình là mắt xích chậm nhất. 

- Video ghi trong chương trình Team Building tập đoàn Nam Cường
- Đơn vị tổ chức: ANCORIC Team Building
- Kịch bản và điều hành: Tùng Team Building.

Liên hệ: 
Tổ chức Team Building ANCORIC