Một số đặc điểm của đội ngũ mạnh1.    Có các thành viên giỏi.

2.    Có tình đồng đội: hầu hết các thành viên đầu rất bình tĩnh và tự tin mặc dù họ có thể xứng đáng là những “ngôi sao“ trong đội nhưng họ luôn tạo điều kiện để cả đội có thể “toả sáng“ cùng nhau.

3.    Có lòng khao khát chiến thắng và có thói quen thắng lợi - luôn có nhiều kế hoạch để thành công, nếu không thì mỗi người sẽ tham gia vào hoạt động chung và mong chờ (đội ngũ) mình sẽ chiến thắng.

4.    Có kỹ năng hợp sức, phát triển tính hiệp lực xuất phát từ mục tiêu chiến thắng; và không chỉ được phát triển bằng những cấp số đơn giản mà còn bằng hàm mũ như 1 x 1 = 11

5.    Có thói quen chú ý đến việc phát triển cả năng lượng tinh thần và thể chất để vựơt qua những khó khăn.

6.    Có nhiều cách để mọi người và mỗi thành viên trong đội ngũ hiện diện như là người chiến thắng - tạo ra một bầu không khí thắng lợi .

7.    Có nhiều cách để lan truyền tinh thần chiến thắng khiến những người mới đến thích nghi với tinh thần hoạt động của cả đội và chủ động làm việc để cho các thành viên trong đội hợp tác tốt với mình.

8.    Có nhiều cách để mọi thành viên thường xuyên giao tiếp nhau và khích lệ nhau.

9.    Có nhiều cách để mọi người bàn về công việc của mỗi người.

10. Có nhiều cách để khuyến khích mọi người trong việc tham gia đặt mục tiêu cho cả đội ngũ.

11. Có nhiều cách để hướng dẫn mọi người về tinh thần làm việc theo đội ngũ, các cơ hội.