Một số câu hỏi trắc nghiệm teamworkBạn hãy chọn 1 trong những phương án trả lời sau:

 

 1. Khi có sự xung đột giữa hai thành viên trong đội, bạn sẽ
 1. Ngay lập tức giải quyết, buộc hai bên phải dừng lại ngay, luôn giữ nguyên tắc trong đội
 2. Mềm mỏng, lắng nghe và khuyên bảo từng người, giữ hoà khí trong đội
 3. Lắng nghe, quan sát và tìm ra nguyên nhân và giải pháp xung đột.

 

 1. Hãy chọn 1 định nghĩa lãnh đạo đội
 1. Quản lý chặt chẽ, định hướng và thúc giục thành viên nhằm hướng đến mục đích chung.
 2. Lãnh đạo là người nêu gương về mọi mặt cho thành viên
 3. Lãnh đạo là người tạo ra các lãnh đạo

 

 1. Trong phân công CV, bạn sẽ
 1. Chỉ định thành viên làm vì nếu không mọi người sẽ ỷ lại vào nhau
 2. Định hướng CV rồi khuyến khích mọi người chọn theo sự gợi ý của mình
 3. Mô tả rõ CVđể mọi người tự chọn

 

 1. Chọn 1 trong những tiêu chí sau để đánh giá 1 team mạnh
 1. Hiệu quả CV là tiêu chí quan trọng nhất
 2. Có sự tin tưởng và gắn kết vững chắc làm nền tảng cho CV
 3. Nhiều người giỏi

 

 1. Khi làm việc cùng 1 đội, bạn hãy chọn 1 câu sau để hợp với bạn nhất.
 1. Luôn nói về mục đích CV và thúc giục mọi người làm việc nhiệt tình
 2. Luôn gắn kết mọi người để tạo nên sức mạnh nội lực
 3. Luôn lắng nghe, quan sát và hỗ trợ mọi người.

 

Các gợi ý đánh giá

Nếu bạn chọn A: bạn là người thích hành động. Bạn có tư duy trải nghiệm. Bạn luôn nêu gương về sự nhiệt tình trong Cv cho các thành viên khác. Với bạn, làm tốt nhiệm vụ là một phần hạnh phúc. Bạn là đôi bàn tay của đội. Nhưng bạn là người khá bồng bột, nóng tính, nếu có xung đột, bạn sẽ là tổn thương người khác

Nếu bạn chọn B: bạn là người thiên về tình cảm, bạn rất dễ gần và tạo được cảm tình từ những thviên khác. bạn có tư duy trừu tượng. Bạn là người không thể thiếu khi đội gặp bế tắc nội bộ. Bạn là trái tim của đội. Nhưng bạn ít tỉnh táo trong cv, bạn hơi chậm,

Nếu bạn chọn C: bạn là người khá thông minh, bạn tư duy lôgic tốt, khi giải quyết vấn đề thuộc về chuyên môn thì không thể thiếu bạn được, bạn rất tôn trọng ý kiến người khác. Bạn là bộ óc của đội. Nhưng bạn là người không thích vận động, thích yên tĩnh, thụ động.

 

Tungcano_AC PRO