Khuyến khích kỹ năng lãnh đạo ở trẻ emTrẻ em rất hào hứng quan sát cách mà chúng tác động với nhau kể cả khi chúng đang chơi ở sân trường hay trong nhà. Cơ chế này có thể thay đổi tùy từng trẻ, nhưng một số trẻ sẽ làm theo những gì mà nhóm trẻ khác làm, những trẻ khác thì dành thời gian để gây gổ, một số sẽ đứng lên để giúp những em tự ti.

Những trẻ em đó sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai, giúp đỡ người khác bằng cách nêu gương cho họ, hoặc đơn giản hơn là giải thích tình huống cho những trẻ ít khả năng giải quyết tình huống đó hơn. Đây chính là những phẩm chất lãnh đạo thực sự.

 Động lực cho vai trò lãnh đạo

Đối với nhiều trẻ động lực để lãnh đạo đã thành trực giác, một điều gì đó mà khi các em sinh ra đã có. Chúng biết cách để truyền niềm tin cho những người xung quanh chúng. Những em khác có thể học tập những đặc tính lãnh đạo này bằng cách ra quyết định và cố gắng hết khả năng trong mọi việc các em làm. Nhưng điều này không nhất thiết dẫn đến vai trò lãnh đạo hiệu quả.

Công việc lãnh đạo yêu cầu sự thấu hiểu những mục tiêu và mục đích to lớn hơn, cũng như là niềm tin và khả năng tự làm gương. Khi là những đứa trẻ, những nhà lãnh đạo bẩm sinh sẽ là những người đưa ra sáng kiến bất cứ khi nào cơ hội xuất hiện. Các em sẽ hết mình trong việc tổ chức các sự kiện trong địa phương, và đưa ra những ý tưởng để gây quỹ, và thông thường rất sáng tạo và được việc.

Những nhà lãnh đạo bẩm sinh biết cách để làm một cách tốt nhất những công việc xung quanh các em, nhận ra những kỹ năng của các trẻ khác cũng như sử dụng các kỹ năng này một cách hiệu quả. Những nhà lãnh đạo nhỏ này sẽ không nhất thiết phải có một hệ thống các kỹ năng tốt nhất xung quanh họ, nhưng chúng sẽ giúp những người khác nhận ra tiềm năng của họ và cống hiến một cách có ý nghĩa cho toàn tập thể.

Làm lãnh đạo thực thụ trong vị trí lãnh đạo

Nếu cứ bắt ép ai đó đảm nhận vị trí lãnh đạo không có nghĩa là họ sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tốt hay hiệu quả. Chức danh lãnh đạo bản thân nó không mang nhiều ý nghĩa trừ khi nhà lãnh đạo xứng đáng với chức danh đó và giành được sự kính trọng của những người xung quanh họ.

 Để minh chứng cho điều này, tôi dùng ví dụ từ phong trào từ thiện Boy Scout, khi phong trào giành được một thành tích nào đó không có nghĩa là cậu bé trong phong trào đó là một nhà lãnh đạo tương lai. Nhưng người sinh ra để làm lãnh đạo có thể sẽ xoay sở để kếp hợp dự án của riêng mình, bao gồm cả những cửa hàng địa phương và những người khác tài trợ cho mình. Chính những sáng kiến, khả năng lên kế hoạch tốt, và ý thức mục đích rõ ràng thể hiện tài năng lãnh đạo thực sự ở bất kì lứa tuổi hay giai cấp nào. Một cậu bé tương tự không nhất thiết cần tới những cử chỉ động viên nào trong tương lai - chẳng hạn như quan điểm về cuộc sống, thì khả năng lãnh đạo của cậu vẫn sẽ được bộc phát một tự nhiên trong cuộc sống.

Cậu bé này không có vẻ cần bất cứ một sự động viên nào trong tương lai như là cung cấp cho cậu bé tầm nhìn cho cuộc sống, tài năng lãnh đạo của cậu sẽ là một phản ứng tự nhiên với thế giới xung quanh.

 Mark J Emslie

Theo Ezinearticles

Ngọc Trâm biên dịch