Hợp tác để cùng thành côngAi hợp tác sẽ nhận được sự hợp tác. Phương pháp để thể hiện sự hợp tác là sử dụng năng lượng của tâm trí để tạo ra sự rung cảm về những mong ước tốt đẹp và những cảm xúc thanh khiết cho người khác và cho công việc. Bằng cách giữ mình luôn vô tư, khách quan và được chi phối bởi những giá trị sâu thẳm trong lòng mà không phải là những tình huống ngoại cảnh, sự hợp tác tinh tế sẽ xuất hiện dưới dạng đúng đắn nhất

Thành tựu của nhân loại giống như một rặng núi với những vách đứng, khe sâu, dốc nghiêng và thung lũng. Để đạt được sự hoàn thiện trong thành tích tập thể là khát khao trèo lên đỉnh vinh quang. Sự nỗ lực đòi hỏi mỗi người leo núi phải được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết, khả năng quyết đoán và có động lực tốt. Tuy nhiên, không cuộc leo núi nào nên tiến hành nếu không có một thiết bị trọng yếu nhất: đó là dây an toàn của sự hợp tác. Sự hợp tác đảm bảo sự an tâm, sự cho phép, sự dễ dàng và sự nhiệt huyết. Sự hợp tác cung cấp cho mỗi người leo núi các phương tiện để bước đi, dù là bước nhỏ hay lớn, và những bước đi chung sức như thế sẽ giúp tập thể vươn tới đỉnh cao.

Cùng có lợi

Sự hợp tác không phải là một cuộc chơi mặc cả trong đó thành công của một người đạt được với một cái giá phải trả hoặc loại trừ thành công của người khác. Mục đích trước sau như một của sự hợp tác là cùng có lợi trong sự quan hệ qua lại giữa con người với nhau; điều này được chi phối vởi nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Sự can đảm, cân nhắc, quan tâm và chia sẻ cung cấp một nền tảng mà từ đó quá trình hợp tác có thể được phát triển.

Nếu khả năng nhận thức đúng đắn thể hiện cao nhất vào lúc một người, nhóm hay quốc gia cần sự hợp tác và phương pháp đúng được áp dụng, chắc chắn trong những quan hệ và sự tác động qua lại giữa con người sẽ có sự thắng lợi. Phương pháp ở đây có thể chỉ đơn giản là việc sẵn sàng giải thích, hỗ trợ hoặc thể hiện tình thương yêu hay lắng nghe. Tuy nhiên, nếu thiếu khả năng phân biệt loại hợp tác cần có và phương pháp đúng để làm thì thắng lợi ở dạng đồng thuận và thỏa mãn sẽ không xảy ra. Điều này có thể ví như trường hợp một bác sỹ không chuẩn đoán đúng bệnh. Thay vì hồi phục, bệnh nhân lại bị những biến chứng tạo ra do quá trình điều trị.

Khả năng hợp tác xuất hiện khi có môi trường thoải mái, không nặng nề. Sự thoải mái có nghĩa là giữ tinh thần chân thành và rộng lượng. Sự khoáng đạt như thế sẽ làm cho một người đáng nhận được sự hợp tác từ mọi người. Nếu một người có niềm tin vào những người khác thì đến lượt họ cũng tạo dựng được niềm tin ở nơi những người khác. Những cảm xúc như thế tạo ra một môi trường dễ chịu chứa đựng sự cho phép, tôn trọng, hỗ trợ và tình cảm yêu thương.

Trách nhiệm của mỗi người

Hợp tác là trách nhiệm của mọi người, tuy nhiên nó cần sự can đảm và sức mạnh bên trong để thúc đẩy quá trình này. Đôi lúc, những người nhận lãnh trách nhiệm này lại trở thành đích ngắm cho những lời thóa mạ, chỉ trích. Để tạo được cơ chế hỗ trợ nội tại cần những chuẩn bị cơ bản để thông qua đó những người tích cực như thế có thể bảo vệ được bản thân và duy trì được sự tự chủ và sự thư thái. Thái độ cần thiết là sự vô tư, trong đó không có gì được thực hiện vì lợi ích riêng tư. Bằng cách duy trì sự vô tư, khách quan, và được ảnh hưởng bởi các giá trị sâu thẳm bên trong chứ không phải những tình huống ngoại cảnh, sự hợp tác tinh tế sẽ xuất hiện dưới dạng đúng đắn nhất. Một người có thái độ yêu thương và hợp tác được biết là có tầm nhìn bao dung. Viễn cảnh đó thấm đẫm sự thông hiểu, bao dung, kiên nhẫn và cảm thông. Một môi trường với bản chất như thế sẽ dễ dàng thúc đẩy việc loại bỏ những then cài khóa cửa hợp tác.

Hợp tác đòi hòi sự công nhận vai trò khác biệt của mội cá nhân trong khi duy trì một thái độ chân thành và tích cực. Những suy nghĩ tích cực trong bản thân ta tạo ra cảm xúc hợp tác một cách tự động và dễ dàng nơi tâm trí của những người khác. Phương pháp để thể hiện sự hợp tác là sử dụng năng lượng của tâm trí để tạo ra những rung động về những mong ước tốt đẹp và những xúc cảm thanh khiết cho người khác và cho công việc. Điều đó tác động đến môi trường xung quanh theo một cách tích cực và tinh tế. Những rung động tập thể của những nỗ lực tinh tế và thuần khiết như thế sẽ tạo dựng nền tảng cho sự suy xét sâu sắc và cởi mở và bước thêm một nấc thang hợp tác thành công.

Thời điểm là lúc này

Sự hợp tác cùng với thời gian và thứ tự tự nhiên của các sự kiện mang đến sự nhẫn nại. Thời gian rất giá trị vì nó luôn mang đến những cơ hội có một không hai để đạt được những gì tốt nhất và cần thiết ở thời điểm mà người ta mong muốn. Thời gian sẽ hợp tác với người nào quyết định công nhận nó là quan trọng.

Trong quá trình chuyển dịch của thế giới, thời gian để mỗi người chìa ra một ngón tay hợp tác là lúc này – nếu không bằng tâm trí, thì bằng thân xác ta, bằng của cải; nếu không bằng của cải, thì bằng sự khuyến khích hay thúc giục người khác hợp tác. Nếu mỗi người đều chìa ra một ngón tay, cùng nhau chúng ta sẽ nâng được cả quả núi đấy! Và khi những sợi dây tinh tế ràng buộc chúng ta lại trong tình huynh đệ không gì có thể phá vỡ, thì sự hợp tác tất yếu sẽ đến, và cùng nhau chúng ta sẽ vươn tới những đỉnh cao mới, vĩ đại hơn.

"Tuy nhiên, ở đây, trong khán phòng này, rằng tất cả chúng ta đã đến cùng nhau – rằng tất cả chúng ta phải đến với nhau – để được biết về sự khác biệt của chúng ta, xem xét động lực của chúng ta và, nếu có thể, tìm giải pháp. Vượt lên trên tất cả những điều có thể chia rẽ chúng ta, là những mục đích chung, những mục tiêu chung, mà tất cả chúng ta đã hứa tôn trọng triệt để, đã ghi vào trong hiến chương ở điều 1 theo một trật tự mà thiết nghĩ đáng được nhắc lại trong lễ kỷ niệm lần thứ 30 này. Thực tế chúng ta đã thực hiện một cách nghiêm túc để ‘Duy trì hòa bình và an ninh thế giới,’ để ‘Phát triển quan hệ bạn bè giữa các nước,’ và để ‘Đạt được sự hợp tác quốc tế’"

Mr. Gaston Thorn,
President of the thirtieth session of the UN General Assembly,
September, 1975