TRANG TRẠI ANCOFARM

Địa chỉ: đường Sân gôn Vân Trì, xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Văn phòng GD: tầng 3, số 51 phố Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh
Điện thoại: 02466.844.446 
Hotline: 0973.622.018
Email: Ancofarm.donganh@gmail.com